Dahiliye (iç hastalıkları)

Uzm. Dr. Yorgi Çolak


Çalışma Saatleri
  • Tecrübe
  • Eğitim
  • 1981-1987 Bulgar Hastanesi
  • 1987-1990 Dr olarak Balat Or- Ahayim Musevi hastanesi
  • 1990 İç Hastalıkları uzmanı Surp Agop hastanesi de devam etmekte
  • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

8 Şubat 1831 tarihinde, Kirkor Kılıçyan’ın Galata’daki evinde yapılan bir toplantıda, Ermeni Katolik cemaatı için ihtiyaç duyulan bir kilise yapımının yanı sıra bir de hastane/fakirhane kurmanın gereği üzerinde durulmuş ve karar alınmıştır. Tophane Amir-i Müşiri Halil Paşa ve Galata Kadısı’nın izin yazılarına dayanarak Padişah Fermanı (II. Mahmut doğ.1784, taht 1808-1939) ile kilise ve hastanenin yapımına 25 Aralık 1831 de başlanmıştır.

Haberlerimiz

Copyright by Surp Agop 2021. All rights reserved.