Üroloji

Doç. Op. Dr. Hamit Doğan Ziya Başak


Çalışma Saatleri
  • Tecrübe
  • Eğitim

Göttingen Üniversitesi, Uroloji Kliniği Başasistanı, Almanya (1981-1983)

Oldenburg Akademik Hastanesi Uroloji Kliniği Şef Muavini (1983-1985)

SSK Okmeydanı Hastanesi, 2. Uroloji Kliniği Şef Muavini (1986-1991)

SSK Okmeydanı Hastanesi, 2. Uroloji Kliniği Şefi (1991-1996)

Amerikan Hastanesi Uroloji Uzmanı (Kasım 1996-Ocak 2002)

  • Yüksek Eğitim :
    İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (1968-1975)

  • Uzmanlık Eğitimi :
    Göttingen Üniversitesi, Uroloji Kliniği, Almanya (1976-1981)

8 Şubat 1831 tarihinde, Kirkor Kılıçyan’ın Galata’daki evinde yapılan bir toplantıda, Ermeni Katolik cemaatı için ihtiyaç duyulan bir kilise yapımının yanı sıra bir de hastane/fakirhane kurmanın gereği üzerinde durulmuş ve karar alınmıştır. Tophane Amir-i Müşiri Halil Paşa ve Galata Kadısı’nın izin yazılarına dayanarak Padişah Fermanı (II. Mahmut doğ.1784, taht 1808-1939) ile kilise ve hastanenin yapımına 25 Aralık 1831 de başlanmıştır.

Haberlerimiz

Copyright by Surp Agop 2021. All rights reserved.