Genel Cerrahi

Doç. Op. Dr. Enis Yüney


Çalışma Saatleri
  • Tecrübe
  • Eğitim
  • istanbul tıp fakültesi ihtisas + docentlik: istanbul tıp fakültesi birinci cerrahi kliniği
  • okmeydanı eğitim ve araştırma hastanesi genel cerrahi klinik şefliği
  • istanbul tıp fakültesi

8 Şubat 1831 tarihinde, Kirkor Kılıçyan’ın Galata’daki evinde yapılan bir toplantıda, Ermeni Katolik cemaatı için ihtiyaç duyulan bir kilise yapımının yanı sıra bir de hastane/fakirhane kurmanın gereği üzerinde durulmuş ve karar alınmıştır. Tophane Amir-i Müşiri Halil Paşa ve Galata Kadısı’nın izin yazılarına dayanarak Padişah Fermanı (II. Mahmut doğ.1784, taht 1808-1939) ile kilise ve hastanenin yapımına 25 Aralık 1831 de başlanmıştır.

Haberlerimiz

Copyright by Surp Agop 2021. All rights reserved.