SURP AGOP HASTANESİ TARİHÇESİ

1831 yılının Şubat ayında doğan hastane inşaatı fikri, Tophane Amir-i Müşiri Halil Paşa ve Galata Kadısı’nın izin yazılarına dayanarak, Padişah II. Mahmut’un Fermanı ile gerçekleşme aşamasına girmiştir. Bugünkü hastane ve çevre binalarının bulunduğu arsa, cemaatin fakirler kolunca 1836 tarihinde borçlanarak satın alınmıştır. O tarihlerde Istanbul’da çıkan kolera ve veba salgınlarında hastaların tedavisi ve salgının durdurulmasının sağlanması amacıyla bir çadır hastanesi kurulmuştur. Yönetim Kurulunun sabit bir hastane binasının kurulmasındaki kararlı tutumu sonucunda, cemaatten toplanan paralarla ve ücretsiz, tamamen gönüllü çalışan işçilerle inşaata başlanmış, 1837 yılında ahşap Surp Agop Hastanesi hizmete açılmıştır. Henüz çadır hastanesi durumunda iken, tüm sorumluluk doktor H. Doğramacıyan’a verilmişti. Kendisinin tıp alanındaki ünü bir hayli yayılmıştı. Sultan Mahmut Han’ın ikinci oğlunu yakalandığı hastalıktan kurtaran oydu. Bu başarısı üzerine doktor Doğramacıyan bir padişah fermanıyla her türlü harç ve vergiden muaf tutularak kendisine istediği zaman saraya girme izni verilmişti. 1854 de Bursa’da meydana gelen deprem felaketi sonrasında Istanbul’a gelen yaralı depremzadelerin Surp Agop Hastanesine tedavi edilmeleri sağlanmıştır. 1864-1872: Eczane için ayrı bir oda açılmış, bir eczacı göreve getirilerek yatan ve ayakta tedavi edilen hastaların ilaçlarının artık rahatlıkla hastanede hazırlanabilmesi sağlanmıştır. Yönetim kendi olanaklar ile hastaneye bir hamam, morg ve otopsi odası kurmuştur. 1884-1888 yıllarında laboratuar kurularak faaliyete geçmiştir. Bu dönemde fistül, hemoroid, üretrotomi intern, polip eksizyonu ve fıtık gibi ameliyatların başarıyla ve yüksek sayıda yapıldığı hastane kayıtlarından anlaşılmaktadır. 1907-1908 yıllarında hayırseverlerin para yardımları sayesinde hastaneye 3 adet ameliyathane ilave edilmiştir. 1909 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı Istanbul’da çıkan 31 Mart ayaklanması, Mustafa Kemal’in Kurmay Başkanlığını yaptığı Harekat Ordusu tarafından bastırılmıştı. Bu harekat sırasında yaralanan birçok asker Dr. Fincancıyan ve Dr. Zartaryan’ın gözetiminde Surp Agop Hastanesinde tedavi edilmişlerdir. Bu arada süregelen çatışmalar sırasında hastane bombalanmış ve Enver Paşa bizzat gelerek hastanede incelemeler yapmıştır. Yaklaşık 30 yıl ara ile meydana gelen iki büyük dünya savaşının, ağır faturalarla da olsa atlatılmasından sonra, Cumhuriyet Türkiye’sinde de Surp Agop Hastanesi başarılı çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. Daha önce yapılan ahşap binanın yetersizliği söz konusu olunca 1968 yılında Yüksek Mimar Aram Deragopyan’a yaptırılan betonarme bina aynı yerde açılarak faaliyete geçirilmiştir. Bu tarihten sonra da hastane, sürekli bir değişim ve gelişim göstererek, ekler ve iyileştirmelerle çağdaş hizmet düzeni ve anlayışına ulaşmıştır. Ve bugün: Ancak, hastane/huzurevi çevresindeki yapılandırma çalışmaları sürecinde, takriben 50 yıllık yıpranmış binanın da artık yeterli olmadığı anlaşıldığından, olası depreme karşı daha güvenli, çok daha geniş ve işlevsel bir bina inşa edebilmek amacıyla 02.05.2014 tarihinde yıktırılmış, 14.02.2015 tarihinde ise yeni hastane/huzurevi binalarının temeli atılmıştır. İnşaat halen devam etmektedir. 2015 yılının başından bu yana, hastanemiz, Elmadağ Surp Agop apartmanının giriş katında, Poliklinik olarak birçok branşıyla sağlık hizmetlerini sürdürmektedir.


Ve bugün:

Ancak, hastane/huzurevi çevresindeki yapılandırma çalışmaları sürecinde, takriben 50 yıllık yıpranmış binanın da artık yeterli olmadığı anlaşıldığından, olası depreme karşı daha güvenli, çok daha geniş ve işlevsel bir bina inşa edebilmek amacıyla 02.05.2014 tarihinde yıktırılmış, 14.02.2015 tarihinde ise yeni hastane/huzurevi binalarının temeli atılmıştır. İnşaat halen devam etmektedir. 2015 yılının başından bu yana, hastanemiz, Elmadağ Surp Agop apartmanının giriş katında, Poliklinik olarak birçok branşıyla sağlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Ekibimiz

YÖNETİM KURULUYönetim Kurulu Başkanı

Bernard Sarıbay

Fuat Sucu

Can Mimar

Antuan Sultanoğlu

Tumas Terzioğlu

Erman Halaçoğlu

Aris Nerjan

Jilber Anan
8 Şubat 1831 tarihinde, Kirkor Kılıçyan’ın Galata’daki evinde yapılan bir toplantıda, Ermeni Katolik cemaatı için ihtiyaç duyulan bir kilise yapımının yanı sıra bir de hastane/fakirhane kurmanın gereği üzerinde durulmuş ve karar alınmıştır. Tophane Amir-i Müşiri Halil Paşa ve Galata Kadısı’nın izin yazılarına dayanarak Padişah Fermanı (II. Mahmut doğ.1784, taht 1808-1939) ile kilise ve hastanenin yapımına 25 Aralık 1831 de başlanmıştır.

Haberlerimiz

Copyright by Surp Agop 2021. All rights reserved.