KURUMSAL

8 Şubat 1831 tarihinde, Kirkor Kılıçyan’ın Galata’daki evinde yapılan bir toplantıda, Ermeni Katolik cemaatı için ihtiyaç duyulan bir kilise yapımının yanı sıra bir de hastane/fakirhane kurmanın gereği üzerinde durulmuş ve karar alınmıştır. Tophane Amir-i Müşiri Halil Paşa ve Galata Kadısı’nın izin yazılarına dayanarak Padişah Fermanı (II. Mahmut doğ.1784, taht 1808-1939) ile kilise ve hastanenin yapımına 25 Aralık 1831 de başlanmıştır. Istanbul’da çıkan kolera ve veba salgınlarında, Vosgeperan Kilisesi bünyesinde kurulmuş olan ve daha ziyade ihtiyarhane ve bakımevi gibi çalışan Vosgeperan Hastanesinde hastaları tedavi etmenin sakıncalı olacağı düşünüldüğünden, Pangaltı’da Surp Agop Mızpna Patrik adına bir hastane kurulması kararlaştırılmıştır. Surp Agop arsası Sakayan Artin Efendi 39;nin yardımlarıyla bugünkü hastane ve çevre binalarının bulunduğu arsa, cemaatin fakirler kolunca 1836 tarihinde Yönetim Kuruluna borçlanarak satın alınmıştır. Ilk olarak kolera ve vebadan muzdarip hastaların tedavisi ve salgının durdurulmasının sağlanması amacıyla bir çadır hastanesi kurulmuştur.

Yönetim Ekibimiz

YÖNETİM KURULUYönetim Kurulu Başkanı

Bernard Sarıbay

Fuat Sucu

Can Mimar

Antuan Sultanoğlu

Tumas Terzioğlu

Erman Halaçoğlu

Aris Nerjan

Jilber Anan
8 Şubat 1831 tarihinde, Kirkor Kılıçyan’ın Galata’daki evinde yapılan bir toplantıda, Ermeni Katolik cemaatı için ihtiyaç duyulan bir kilise yapımının yanı sıra bir de hastane/fakirhane kurmanın gereği üzerinde durulmuş ve karar alınmıştır. Tophane Amir-i Müşiri Halil Paşa ve Galata Kadısı’nın izin yazılarına dayanarak Padişah Fermanı (II. Mahmut doğ.1784, taht 1808-1939) ile kilise ve hastanenin yapımına 25 Aralık 1831 de başlanmıştır.

Copyright by Surp Agop 2021. All rights reserved.