DR Yervant Tabakcıyan
Diş
DRYervant Tabakcıyan Özgeçmiş
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ihtisas: (Protez)