Uzman Doktor Karmen Cihanoğlu
Dahiliye (İç Hastalıkları)
Uzman DoktorKarmen Cihanoğlu Özgeçmiş
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleki Deneyim : İstanbul Üniversitesi İç hastalıkları kliniği