Uzman Doktor Yorgi Çolak
Dahiliye (İç Hastalıkları)
Uzman DoktorYorgi Çolak Özgeçmiş
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleki Deneyim : 1981-1987 Bulgar Hastanesi
1987-1990 Dr olarak Balat Or- Ahayim Musevi hastanesi
1990 İç Hastalıkları uzmanı Surp Agop hastanesi de devam etmekte