Bölümlerimiz
Çocuk Hastalıkları
Dermatoloji (Deri Hastalıkları)
Deri Kanserlerinden sonra önemli hastalıklar arasında bulunan, mantar, akne tedavisi ve takibi, alerjik egzamalar, ben takibi gibi konularda bölümlerimizin uzmanlık alanlarıdır. Tüm hastanelerimizde oluşturulan dermatoloji ekiplerimiz özellikle deri kanserlerinin erken tanı ve tedavisine yönelik oldukça başarılı sonuçlar elde etmektedirler. Doktorlarımız
kadın Hastalıkları
Dahiliye (İç Hastalıkları)
Deneyimi, ileri teknolojisi ve eğitilmiş kadrosu ile hizmet veren VKV Amerikan Hastanesi Dahiliye Bölümü; genellikle tanısı konmamış hastaların ilk başvuru adresi olarak oldukça yoğun çalışıyor. Hastalıkların teşhisini koyarak ilgili branşlara sevk ediyor ve tedavinin “doğru yerde” yapılmasını sağlıyor. Dahiliye Bölümü’nde görevli altı uzman hekim, tıptaki yenilikleri her türlü kaynaktan izleyerek yeni teknolojilerin optimum şekilde kullanılması için çaba harcanıyor. Dahiliye söz konusu olduğunda Laboratuvar, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Kardiyoloji’nin tanı koydurucu tetkiklerini yoğun biçimde kullanmak gerekiyor. Tanısı konulan hastalar içinde cerrahi müdahale gerektirenler gerekli cerrahi bölümlere, farklı uzmanlık alanı müdahalesi gerektirenler ise farklı uzmanlık kliniklerine sevk ediliyor. Doktorlarımız
Genel Cerrahi
Genel cerrahlar meme, endokrin sistem, gastrointestinal sistem, kolon, karaciğer, pankreas ve rektumu içeren tıbbi durumların cerrahi yöntemlerle tedavisini gerçekleştirirler. Tedavi alanının genişliği nedeniyle birçok bölüm ile iş birliği içerisinde çalışmaktadırlar. Obezite cerrahisi, tüp mide ameliyatı, kanser cerrahisi, reflü ameliyatı gibi yüksek risk grubuna giren ameliyatları başarı ile gerçekleştiren ekibimiz, gerek yurt içinden gerekse yurtdışından birçok hasta kabul etmektedir. Doktorlarımız
K.B.B
Kulak Burun Boğaz uzmanı kulaklar, burun, boğaz ve baş-boyunla ilgili yapıların tıbbi ve cerrahi tedavisi konusunda eğitilmiş bir doktordur. Kulak, burun, nazal geçiş, sinüsler, gırtlak, ağız boşluğu, üst yutak ile yüz ve boyunda yer alan yapıların (boyun kitleleri, tiroid, tükürük bezleri gibi) hastalıklarının tedavisi Kulak Burun Boğaz bölümünün kapsamındadır.    Doktorlarımız
Laboratuvar
Üroloji
Üroloji:Böbrekler , İdrar yolları , Mesane, Prostat , Penis ve Testislerin hastalıklarını ; erkeklerde infertilite (kısırlık) ve İmpotans (iktidarsızlık) konularını inceleyen ve tedavi eden bilim dalıdır. Doktorlarımız